Dự án Hợp tác thúc đẩy phát triển bền vững vùng ven biển và Đồng bằng, khu vực Đông Nam Á (gọi tắt là Dự án MARE)  giai đoạn 2020-2023
Websites: https://mare-project.net/

 1. Mục tiêu dự án

Mục tiêu của dự án là phát triển các chương trình đào tạo thích ứng với nhu cầu nhà tuyển dụng lao động và các chương trình đào tạo quốc tế nhằm hỗ trợ quản lý và quản trị vùng bờ biển ở một quốc gia hay các vùng biển xuyên quốc gia.

Nghiên cứu tập trung vào các vấn đề ưu tiên sau:

 • Biến đổi khí hậu và nước biển dâng;
 • Xói mòn bờ biển và các vấn đề ở đồng bằng;
 • Quản lý chất thải;
 • Tài nguyên sinh vật biển, cân bằng nuôi trồng thủy sản;
 • Khai thác ven biển ven bờ và ngoài khơi, khai thác dầu khí;
 • Phát triển đô thị và du lịch;
 • Dịch vụ sinh thái và bảo tồn đa dạng sinh học;
 • Sinh kế bền vững, kiến thức bản địa và thực tiễn quản lý truyền thống.
Hoạt động dự án phần lớn tập trung sửa đổi chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; phát triển các khóa học mới và hiện đại hóa các khóa học hiện có; đưa ra các ý tưởng chuyên môn mới và giải quyết một khía cạnh trong nghiên cứu ở trình độ tiến. Hệ thống học tập hiện đại sẽ được phát triển và cho phép chia sẻ và phổ biến nội dung học tập thông qua mạng lưới dự án; Các khóa học trực tuyến qua video dành cho sinh viên thạc sĩ và tiến sĩ sẽ được thí điểm và tổ chức; các khóa học trực tuyến liên quan đến các vùng nghiên cứu sẽ được lựa chọn cho từng lĩnh vực ưu tiên.
 1. Các cơ quan đối tác

Malaysia

 1. Universiti Kuala Lumpur, Malaysia
 2. Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Malaysia
 3. Universiti Teknologi Petronas, Malaysia
 4. Institute of Oceanography and Environment, Malaysia

Vietnam

 1. Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường, TPHCM
 2. Trường Đại học hàng hải Việt Nam, Hải Phòng
 3. Viện hải dương học Nha Trang, Nha Trang
 4. Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên, Trường Đại học Cần Thơ (CTU), Cần Thơ
 5. Trung tâm bảo tồn sinh vật biển và phát triển cộng đồng (MCD), Hà Nội

Châu Âu

 1. Bremen University, Germany
 2. University of Catania, Italia
 3. University of Life Sciences, Estonia
Thành viên ban chủ nhiệm dự án

Họ và tên

MSCB

Chức vụ

PGS.TS. Lê Anh Tuấn

501

Chủ nhiệm dự án

TS. Huỳnh Vương Thu Minh

1423

Điều phối dự án

ThS. Võ Quốc Thành

2645

Thư ký dự án

PGS. TS Văn Phạm Đăng Trí

1560

Thành viên

TS. Nguyễn Đình Giang Nam

1668

Thành viên

TS. Lâm Văn Thịnh

1298

Thành viên

02

Nguyên lý thích ứng và giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu - PGS. TS Nguyễn Hiếu Trung | Principles of adaptation and mitigation of impacts of climate change - A/Prof. Nguyen Hieu Trung

03

Mô hình hóa môi trường - TS. Huỳnh Vương Thu Minh | Environmental modeling - Dr. Huynh Vuong Thu Minh

04

Mô hình thủy văn - PGS.TS Trần Văn Tỷ, TS. Huỳnh Vương Thu Minh | Hydrological Modelling - A/Prof. Tran Van Ty, Dr. Huynh Vuong Thu Minh

05

Quản lý lưu vực sông - PGS.TS Nguyễn Đình Giang Nam, PGS. TS Nguyễn Hiếu Trung | WATERSHED MANAGEMENT - A/Prof. Nguyen Dinh Giang Nam, A/Prof. Nguyen Hieu Trung

Hướng dẫn sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình Trực tuyến

Hệ thống giảng dạy trực tuyến | CTU Elearning

Truy cập Hệ thống giảng dạy trực tuyến Hướng dẫn sử dụng hệ thống giảng dạy trực tuyến