Giới thiệu

     Phòng thí nghiệm Mô hình hoá nước ngầm (RLC 1.28) thuộc Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 6404/QĐ-ĐHCT (ký ngày 29/11/2022).

     Phòng thí nghiệm RLC 1.28 thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ, nằm trong toà nhà phức hợp Phòng thí nghiệm, toạ lạc trong khuông viên khu 2, trường Đại học Cần Thơ.

     Việc quản lý tài nguyên nước ngầm thường liên quan đến những thách thức và phức tạp, được các nhà nghiên cứu/chuyên gia thực hiện bằng nhiều chiến lược khác nhau. Đặc biệt, mô hình số nước ngầm là một cách tiếp cận được sử dụng rộng rãi và hiệu quả để mô phỏng và phân tích động thái nước dưới đất trong các điều kiện khác nhau. Các mô hình toán, phần mềm tại Phòng thí nghiệm RLC 1.28 được thiết lập để điều tra, mô phỏng các đặc điểm cụ thể của hệ thống nước ngầm phục vụ cho giảng dạy và nghiên cứu

Hình ảnh phòng thí nghiệm RLC. 1.28

Nhân lực:

Trưởng phòng thí nghiệm: PGs.Ts. Nguyễn Đình Giang Nam (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Tư vấn và nghiên cứu:

  • PGs. Ts Nguyễn Hiếu Trung (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • PGs. Ts. Nguyễn Võ Châu Ngân (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)   

Nghiên cứu viên:

  • Ths. Lê Như Ý (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Ths. Nguyễn Quốc Cường (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhiệm vụ phòng thí nghiệm:  Giảng dạy, đào tạo ngắn hạn và nghiên cứu khoa học.