INOWASIA PROJECT
https://inowasia.com/
01

Integrated Water ResourcesS - A/Prof. Dr. Nguyen Dinh Giang Nam, A/Prof. Dr Nguyen Hieu Trung

 • Integrated Water Resources
 • 02

  Hydrological Modelling - A/Prof. Tran Van Ty, Dr. Huynh Vuong Thu Minh

  Phòng thí nghiệm Living Lab

  Giới thiệu

  Phòng thí nghiệm Living Lab thuộc dự án INOWASIA “Phát triển các chương trình đào tạo sáng tạo đa cấp độ cho các chuyên ngành mới về nguồn nước ở Đông Nam Á” được tài trợ bởi Eramus+. Dự án INOWASIA nhằm cập nhật và hiện đại hóa phương tiện giảng dạy trong lĩnh vực quản lý bền vững tài nguyên nước tại các trường đại học thành viên ở Đông Nam Á theo các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời tiệm cận với khung đào tạo Bologna của châu Âu. Các thiết bị được trang bị tại thí nghiệm được sử dụng cho các nghiên cứu, tập huấn, chuyển giao công nghệ liên quan đến lĩnh vực chất lượng nước, đặc biệt tập trung vào xử lý nước bằng wetland.

  Một thế hệ trẻ được đào tạo bài bản sẽ có tầm nhìn để ứng phó với các thách thức đa dạng trong lĩnh vực tài nguyên nước trong hoàn cảnh hiện tại và kể cả cho tương lai. Với việc cập nhật các kiến thức và kinh nghiệm quản lý bền vững tài nguyên nước từ các chuyên gia từ châu Âu (Trường Đại học Barcelona - Tây Ban Nha, Trường Đại học Địa Trung Hải - Tây Ban Nha, Trung tâm hỗ trợ phát triển Pháp, Trường Đại học Toulouse - Pháp), từ khu vực Đông Nam Á (Trường Đại học quốc gia Lào, Trường Đại học Souphanouvong - Lào, Viện Công nghệ Campuchia, Trường Đại học quốc gia Battambang - Campuchia, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam), dự án sẽ đóng góp tích cực vào công tác đào tạo, nghiên cứu của Trường Đại học Cần Thơ.

  Nhân sự

  Trưởng phòng thí nghiệm: PGS. TS. Nguyễn Võ Châu Ngân (email: nvcngan@ctu.edu.vn)

  Thành viên

  ThS. Lê Như Ý (email: leny@ctu.edu.vn)

  Nhiệm vụ

  Nghiên cứu khoa học, tập huấn ngắn hạn, hỗ trợ đào tạo.