GIỚI THIỆU

Phòng thí nghiệm Tài nguyên nước đã được thành lập từ năm 1984 với tên gọi ban đầu là Phòng thí nghiệm Thuỷ lực & Thuỷ văn, thuộc khoa Thủy nông (nay là khoa Công Nghệ). Đây là một trong những phòng thí nghiệm được thành lập sớm nhất của khoa Thuỷ nông trước đây.

Phòng thí nghiệm Tài nguyên nước phục vụ cho việc thực hành các môn học Thực tập Cơ học lưu chất, thực tập Thủy lực, thực tập Quan trắc tài nguyên nước, cho các chuyên ngành thuộc Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên cũng như các ngành thuộc Khoa Công nghệ bao gồm: Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình thủy...

Phòng thí nghiệm Tài nguyên nước, trực thuộc khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ. Thời gian qua, phòng thí nghiệm Tài nguyên nước đã thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm phục vụ cho các đề tài, dự án thuộc khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên và là nơi thực tập trong các môn học có liên quan, phục vụ đề tài tốt nghiệp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

NHÂN LỰC

Nhân lực Phòng thí nghiệm Tài nguyên nước thuộc khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên bao gồm:

  • Trưởng phòng thí nghiệm: TS. Lâm Văn Thịnh

Cán bộ tham gia:

  • Nguyễn Đình Giang Nam - Trưởng BM
  • Huỳnh Vương Thu Minh - Phó BM
  • Võ Quốc Thành - Giảng viên

TRANG THIẾT BỊ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM HIỆN TẠI

Phòng thí nghiệm Tài nguyên nước bố trí các thiết bị, dụng cụ phục vụ cho thí nghiệm, học tập và nghiên cứu chuyên ngành, đồng thời phối hợp với các phòng thí nghiệm khác trong khoa để đảm bảo đầy đủ phục vụ cho học tập, nghiên cứu.

Các trang thiết bị của PTN được đầu tư chủ yếu từ ngân sách và chương trình hợp tác quốc tế, đặc biệt là chương trình ODA của Nhật Bản. Các trang thiết bị chính của Phòng thí nghiệm bao gồm: thiết bị đo đa năng bằng sóng âm thanh (Valeport SVX2, Midas ECM), máy đo các chỉ tiêu chất lượng nước (Aqua Troll 400 , Aqua Troll 600), máy Toàn đạc điện tử (Topcon GM-101), Thiết bị dò sâu bằng sóng âm thanh và ánh sáng (Eijkelkamp), Thiết bị đo lưu tốc dòng chảy (Global Water), Dụng cụ lấy mẫu nước bơm tự động (Global Water SP250), Máy đo mưa bằng cảm biến (Met One 370), Máy đo tốc độ gió cầm tay (Kanomax 6501)…

NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG THÍ NGHIỆM

Phòng thí nghiệm Tài nguyên Nước đang được ứng dụng và giảng dạy cho các chuyên ngành chính quy cũng như hệ vừa học vừa làm của trường Đại học Cần Thơ, các học phần giảng dạy tại phòng thí nghiệm bao gồm:

  • MT340 Quản lý tài nguyên nước;
  • MT352 Thực tập quản lý tài nguyên nước;
  • MT278 Kỹ thuật quan trắc tài nguyên nước;
  • MT280 Kỹ thuật tài nguyên nước dưới đất;
  • CN109 Thực tập cơ học lưu chất;
  • MT317 Quy hoạch thủy lợi.

Phòng thí nghiệm đã và đang phục vụ các thí nghiệm của các đề tài nghiên cứu cấp trường, cấp bộ và các nghiên cứu ngoài nước. Ngoài ra, phòng thí nghiệm còn hỗ trợ cho việc làm luận văn tốt nghiệp của sinh viên đại học và cao học