PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH HÓA NƯỚC NGẦM (Phòng RLC 1.28)

Phòng thí nghiệm Mô hình hoá nước ngầm (RLC 1.28) thuộc Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 6404/QĐ-ĐHCT (ký ngày 29/11/2022).

Phòng thí nghiệm RLC 1.28 thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ, nằm trong toà nhà phức hợp Phòng thí nghiệm, toạ lạc trong khuông viên khu 2, trường Đại học Cần Thơ.

Xem chi tiết...

PHÒNG THÍ NGHIỆM MÔ HÌNH HOÁ NƯỚC MẶT (Phòng RLC 1.29)

     Phòng thí nghiệm Mô hình hoá nước mặt (RLC 1.29) thuộc Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 6404/QĐ-ĐHCT (ký ngày 29/11/2022).

     Phòng thí nghiệm RLC 1.29 thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ, nằm trong toà nhà phức hợp Phòng thí nghiệm, toạ lạc trong khuông viên khu 2, trường Đại học Cần Thơ.

     Phòng thí nghiệm RLC 1.29 được trang bị 16 máy tính, các bộ phần mềm River Network Modelling và Coastal and Sea modelling của DHI group. Ngoài ra, phòng còn được trang bị cho các thiết bị phục vụ công tác đo đạc thực địa (Weather station, Laser Rangefinder,…).

Xem chi tiết

Phòng TN Tài nguyên Nước

 
    Phòng thí nghiệm Tài nguyên nước đã được thành lập từ năm 1984 với tên gọi ban đầu là Phòng thí nghiệm Thuỷ lực & Thuỷ văn, thuộc khoa Thủy nông (nay là Trường Bách khoa).
    Đây là một trong những phòng thí nghiệm được thành lập sớm nhất của khoa Thuỷ nông trước đây.  Phòng thí nghiệm Tài nguyên nước phục vụ cho việc thực hành các môn học Thực tập Cơ học lưu chất, thực tập Thủy lực, thực tập Quan trắc tài nguyên nước, cho các chuyên ngành thuộc Khoa Môi trường & Tài nguyên Thiên nhiên cũng như các ngành thuộc Khoa Công nghệ bao gồm: Kỹ thuật Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình thủy... 
     Phòng thí nghiệm Tài nguyên nước, trực thuộc khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, Đại học Cần Thơ. Thời gian qua, phòng thí nghiệm Tài nguyên nước đã thực hiện các thí nghiệm trong phòng thí nghiệm phục vụ cho các đề tài, dự án thuộc khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên và là nơi thực tập trong các môn học có liên quan, phục vụ đề tài tốt nghiệp cho sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Xem chi tiết...