Trong khuôn khổ dự án MARE (Tính bền vững vùng ven biển và đồng bằng tại khu vực Đông Nam Á). Dự án số: 610327-EPP-1-2019-DE-EOOKA2-CBHE-JP, Khoa Quản lý Tài nguyên Biển và Hải Đảo, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM tổ chức cuộc họp triển khai và biên soạn ebook.

  • Đơn vị tổ chức: Khoa quản lý Tài nguyên Biển và Hải Đảo, trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
  • Đối tác tham dự: Trường Đại học Cần Thơ, Trường ĐH Hàng Hải Việt Nam, Viện Hải dương học Nha Trang, Trung tâm nghiên cứu Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng.
  • Nơi tổ chức: Phòng họp B, Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường TP.HCM.
  • Địa chỉ: 236B Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình, TP HCM
  • Thời gian: Từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 12 năm 2022

Thành viên tham dự buổi họp