PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung đã từng là Trưởng Khoa Môi Trường và Tài nguyên Thiên nhiên kiêm Phó Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Biến đổi Khí Hậu - Trường Đại học Cần Thơ từ năm 2007 đến năm 2018. Cho đến nay, ông là Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Biến đổi Khí Hậu. Các dự án nghiên cứu của PGS.TS Nguyễn Hiếu Trung liên quan đến đánh giá tác động của biến đổi khí hậu (climate change impacts assessment), tăng khả năng chống chịu (climate resilience), thích ứng với biến đổi khí hậu (climate change adaptation pathways) hoặc quản lý sử dụng đất đai thích ứng biến đổi khí hậu (participatory land use management for climate adaptation) tại ĐBSCL và các khu vực khác.

Quá trình đào tạo: 

  • Production Ecology and Resource Conservation. Research topic: Comparing land use planning approaches for coastal area of the Mekong Delta, Vietnam (Wageningen Agricultural University, The Netherlands, 2001-2006)
  • Geographical Information System for Rural Development (International Institute for Aerospace Survey and Earth Sciences (ITC) - Wageningen Agricultural University , The Netherlands, 1996 – 1998)
  • Hydraulic Construction (College of Technology, Cantho University, Vietnam, 1989-1994).

 Xem thêm: