Nhân sự Bộ môn

PGS. TS. Nguyễn Đình Giang Nam
 1. Chức vụ: Giảng viên cao cấp, Trưởng Bộ môn
 2. Giảng dạy: Mô hình hóa, Cấp thoát nước, Quản lý tài nguyên nước
 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Nước dưới đất, Tác động môi trường, Tái tạo sử dụng nước, Ngập lụt đô thị
 4. Quá trình đào tạo: 
  1. Thạc sĩ: Quản lý và bảo vệ bền vững nguồn nước (2007 - 2009, Đại học Kỹ thuật Braunschweig - CHLB Đức)
  2. Tiến sĩ: Kỹ thuật môi trường và nông nghiệp, Luận án: Phát triển và xây dựng mô hình nước dưới đất ĐBSCL (2013 - 2017, Đại học Công Nghệ và Nông Nghiệp Tokyo)
 5. Email: ndgnam@ctu.edu.vn
 6. Lý lịch khoa học
 
TS. Huỳnh Vương Thu Minh
 1. Chức vụ: Giảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn
 2. Giảng dạy: Thuỷ Văn Công Trình; Thuỷ văn và Địa chất thuỷ văn; Khí tượng - Thuỷ văn; Mô hình Thuỷ Văn; Mô hình hoá Môi trường
 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Thuỷ văn, khí hậu, lan truyền ô nhiễm, tài nguyên nước
 4. Quá trình đào tạo: 
  • Thạc sĩ: Kỹ thuật và quản lý nước tại Viện Công nghệ châu Á (Asian Institute of Technology), Thái Lan
  • Tiến sĩ: Khoa học phát triển Môi trường tại Đại học Hokkaido, Nhật Bản
 5. Email: hvtminh@ctu.edu.vn
 6. Lý lịch khoa học
 
PGS. TS. Nguyễn Hiếu Trung
 1. Chức vụ: Giảng viên cao cấp, Phó hiệu trưởng, Trường Đại học Cần Thơ
 2. Email: nhtrung@ctu.edu.vn
 3. Lý lịch khoa học
 
PGS. TS. Văn Phạm Đăng Trí
 1. Chức vụ: Giảng viên cao cấp, Viện trưởng, Viện NCBĐ Khí hậu, Trường Đại học Cần Thơ
 2. Email: vpdtri@ctu.edu.vn
 3. Lý lịch khoa học
 
PGS. TS. Nguyễn Võ Châu Ngân
 1. Chức vụ: Giảng viên cao cấp
 2. Giảng dạy: Xử lý nước cấp - nước thải, Năng lượng và Môi trường
 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý chất thải, Chất lượng nguồn nước
 4. Quá trình đào tạo: 
  • Thạc sĩ: Kỹ thuật Tài nguyên nước tại Đại học Tự do Brussels + Đại học Công giáo Leuven - VQ Bỉ
  • Tiến sĩ: Công nghệ kỹ thuật và Quản lý Môi trường tại Đại học Kỹ thuật Braunschweig - CHLB Đức
 5. Email: nvcngan@ctu.edu.vn
 6. Lý lịch khoa học
 
PGS. TS. Lê Anh Tuấn
 1. Chức vụ: Giảng viên cao cấp
 2. Giảng dạy: Biến đổi Khí hậu, Thủy học Môi trường, Năng lượng và Môi trường, Quy hoạch Tài nguyên Nước, Cấp Thoát nước
 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Thích ứng và giảm nhẹ trong Biến đổi Khí hậu, Phân tích hệ thống nguồn nước, Phát triển cộng đồng, Năng lượng tái tạo.
 4. Quá trình đào tạo
  • Đại học Cần Thơ (Việt Nam): Kỹ sư Thủy nông và Cải tạo đất (1978-1982)
  • Viện Công nghệ Châu Á (Thái Lan): Thạc sỹ Phát triển Tài nguyên Nước (1989-1990)
  • Tiến sĩ Khoa học và Kỹ thuật Sinh học, chuyên ngành Thủy học Môi trường tại Đại học Thiên chúa giáo Leuven (VQ Bỉ)
 5. Email: latuan@ctu.edu.vn
 6. Lý lịch khoa học
 
TS. Lâm Văn Thịnh
 1. Chức vụ: Giảng viên chính, Trưởng phòng thí nghiệm Tài nguyên nước
 2. Giảng dạy: Cơ học Lưu chất, Thủy lực Công trình; Đồ họa chuyên ngành KTTNN; Đồ họa chuyên ngành Kỹ thuật Cấp thoát nước; Đồ họa chuyên ngành Quản lý Môi trường; Cấp nước đô thị; Thoát và Xử lý nước thải đô thị.
 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Các mô hình thủy lực về cấp thoát nước, ngập đô thị, lan truyền thuốc trừ sâu; GIS
 4. Quá trình đào tạo: 
  • Thạc sĩ: Kỹ thuật và quản lý nước (Viện Công nghệ châu Á (Asian Institute of Technology), Thái Lan)
  • Tiến sĩ: Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường (Đại học Nông nghiệp và Công nghệ Tokyo (Tokyo University of Agriculture and Technology), Nhật Bản)
 5. Email: lvthinh@ctu.edu.vn
 6. Lý lịch khoa học
 
TS. Nguyễn Hồng Đức
 1. Chức vụ: Giảng viên
 2. Giảng dạy: Thủy lực Công trình; Thoát và Xử lý nước thải đô thị; Thuỷ Văn Công Trình; Thủy văn môi trường; Khí tượng - Thuỷ văn
 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Thủy lực; Thủy văn, Chất lượng nguồn nước; Quản lý nước đô thị; Biến đổi khí hậu; Mô hình hóa
 4. Quá trình đào tạo
  • Thạc sĩ: Phát triển bền vững (Đại học Adelaide, Úc)
  • Tiến sĩ: Khoa hịc Môi trường (Đại học Hokkaido, Nhật bản)
 5. Email: nhduc@ctu.edu.vn
 6. Lý lịch khoa học
 
TS. Võ Quốc Thành
 1. Chức vụ: Giảng viên, Thư ký Bộ môn
 2. Giảng dạy: Khí tượng - Thuỷ văn; Hệ thống thông tin địa lý
 3. Lĩnh vực nghiên cứu: Tài nguyên nước mặt; Mô hình thủy động lực học và lan truyền chất; Địa mạo
 4. Quá trình đào tạo: 
  • Tiến sĩ (Đại học công nghệ Delft và Viện IHE Delft)
 5. Email: quocthanh@ctu.edu.vn
 6. Lý lịch khoa học
 
ThS. Phan Kỳ Trung
 1. Chức vụ: Nghiên cứu viên, hỗ trợ nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
 2. Lĩnh vực nghiên cứu: Quản lý tài nguyên nước, ứng phó với biến đổi khí hậu
 3. Quá trình đào tạo: 
  • Đại học: Quản lý Tài nguyên và Môi trường (Trường Đại học Cần Thơ)
  • Thạc sĩ: Quản lý Tài nguyên Nước (Đại học Southampton, Anh Quốc)
 4. Email: pktrung@ctu.edu.vn
 5. Lý lịch khoa học
 
ThS. Lê Như Ý
 1. Chức vụ: Nghiên cứu viên, hỗ trợ đào tạo
 2. Lĩnh vực nghiên cứu: Chất lượng nước, mô hình nước ngầm, Ứng dụng GIS trong quản lý nguồn nước
 3. Quá trình đào tạo: 
  • Đại học: Kỹ thuật Tài nguyên nước, trường ĐHCT
  • Thạc sĩ: Chuyên ngành Biến đổi Khí hậu và Quản lý đồng bằng, Trường ĐHCT
 4. Email: lny@ctu.edu.vn
 5. Lý lịch khoa học
 
ThS. Phan Thị Thuý Duy
 1. Chức vụ: Hỗ trợ đào tạo và Nghiên cứu khoa học
 2. Lĩnh vực nghiên cứu: Mô hình Nước dưới đất
 3. Quá trình đào tạo: 
  • Đại học: Kỹ thuật Tài nguyên nước, trường ĐHCT
  • Thạc sĩ: Chuyên ngành Biến đổi Khí hậu và Quản lý đồng bằng, Trường ĐHCT
 4. Email: pttduy2804@gmail.com