Giới thiệu:

     Phòng thí nghiệm Mô hình hoá nước mặt (RLC 1.29) thuộc Bộ môn Tài nguyên nước, Khoa Môi trường & Tài nguyên thiên nhiên, trường Đại học Cần Thơ được thành lập theo quyết định số 6404/QĐ-ĐHCT (ký ngày 29/11/2022).

     Phòng thí nghiệm RLC 1.29 thuộc Dự án Nâng cấp Trường Đại học Cần Thơ, nằm trong toà nhà phức hợp Phòng thí nghiệm, toạ lạc trong khuông viên khu 2, trường Đại học Cần Thơ.

     Phòng thí nghiệm RLC 1.29 được trang bị 16 máy tính, các bộ phần mềm River Network Modelling và Coastal and Sea modelling của DHI group. Ngoài ra, phòng còn được trang bị cho các thiết bị phục vụ công tác đo đạc thực địa (Weather station, Laser Rangefinder,…).

Các hình ảnh về phòng thí nghiệm RLC. 1.29

Nhân lực:

Trưởng phòng thí nghiệm: Tiến sĩ Huỳnh Vương Thu Minh (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Thành viên: 

  • PGs. Ts. Văn Phạm Đăng Trí (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Ths. Phan Kỳ Trung (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Ts. Nguyễn Hồng Đức (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
  • Ts. Võ Quốc Thành (email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Nhiệm vụ phòng thí nghiệm: Giảng dạy, đào tạo ngắn hạn và nghiên cứu khoa học.